Per 1 maart 2010 moet men na het behalen ven het theorie-examen bromfiets ook een praktijkexamen bij het CBR afleggen op de openbare weg.

Wij hebben hiervoor een korte cursus voor samengesteld waarin de bromfietsbeheersing en de verkeersdeelneming uitgebreid aan de orde komen.


Neem die voorsprong in deze snelle wereld !!!!